Tiến độ của dự án Zeit RIVER COUNTY 1 thuộc khu đô thị Zeitgeist Xii tính đến ngày 01/03/2021

Dự án đã gần đi vào giai đoạn hoàn thiện cơ sở hạ tầng của từng phân khu 
Khu vực Bờ kè, các công viên ven sông và cả hệ thống thoát nước và sử lý nước cũng gần xong .
Hết tháng 3/2021 phân khu Villa Biệt Thự Vip cũng dự kiến xong phần ép cọc .

Tính đến thời điểm hiện tại , nhìn trung tiến độ đã gần như hoàn thành được 1/3 công công việc dự kiến , trong tháng 4/2021 CĐT sẽ trải nhựa trên tất cả mặt đường tại dự án .